Obraz Jezusa Chrystusa w kulturze

Historyczny obraz Jezusa Chrystus jest próbą rekonstrukcji osoby i biografii Jezusa w oparciu o metody i dane nauk historycznych.

W wyższej krytyce biblijnej podejścia polegają na krytycznej analizie tekstów Nowego Testamentu z obowiązkową dedukcją komponentu nadprzyrodzonego (cudowne narodziny, cudowne uzdrowienia, zmartwychwstanie), a także na sięganiu do ówczesnych źródeł rzymskich i żydowskich. Koncepcja Jezusa historycznego jest często krytykowana i przeciwstawiana zarówno koncepcji Jezusa dogmatycznego :Jezus jako Syn Boży i druga osoba Trójcy Świętej, jak i Jezusa mitologicznego (Jezus jako postać fikcyjna). Herman Reimarus był pierwszym, który poszukiwał historycznego Jezusa, a po nim Ernest Renan i Albert Schweitzer.

Jezus jako osoba historyczna

„Jezus historyczny” to termin używany w zachodniej nauce w odniesieniu do rekonstrukcji Jezusa przy użyciu nowoczesnych metod historycznych. Historycy badają teksty biblijne, źródła historyczne i dane archeologiczne, próbując zrekonstruować życie Jezusa w jego historycznym i kulturowym kontekście. „Historyczny Jezus” jest pewnego rodzaju postacią historyczną, którą należy rozumieć w kontekście jego własnego życia w rzymskiej Judei, a nie chrześcijańskiej doktryny z późniejszych wieków.

Biskup Paul Barnett, specjalista w dziedzinie historii wczesnochrześcijańskiej, zauważył, że historia nowożytna i historia starożytna to dwie różne dyscypliny, z różnymi metodami analizy i interpretacji, i zwrócił uwagę, że „badacze historii starożytnej zawsze uznawali czynnik subiektywności w dostępnych im źródłach, ale mają tak mało dostępnych źródeł w porównaniu z ich współczesnymi odpowiednikami, że chętnie chwycą się każdego skrawka informacji, który znajdzie się pod ręką.

„Historyczny obraz Jezusa”

W książce „Historyczny obraz Jezusa” https://www.meritohurt.pl/obrazy-swiete/jezus-milosierny.html teolog i historyk kościoła Ed Sanders użył postaci Aleksandra Wielkiego jako paradygmatu: dostępne źródła mówią nam wiele o czynach Aleksandra, ale nic o jego sposobie myślenia. Historyczne źródła o Jezusie wyglądają lepiej niż te, które informują nas o Aleksandrze, a przewaga dowodów o Jezusie staje się widoczna, gdy zadamy pytanie, o czym on myślał, gdyż te źródła są bardzo szeroko udokumentowane.

Comments are closed.