Gromnica – kiedy się z niej korzysta?

Gromnica to świeca wykonana z pszczelego wosku. Jest symbolem żywej wiary chrześcijańskiej. Kojarzy się ją ze światłem podawanym wiernym przez Maryję. Stanowi nieodłączny element wielu różnych uroczystości i sytuacji w życiu wiernych.

Gromnica – kiedy się ją święci?

Chociaż okazji podczas których używa się gromnicy jest wiele, to jednak święcenie tego typu świec ma miejsce 2 lutego podczas święta Matki Boskiej Gromnicznej, czyli wspomnienia ofiarowania Jezusa w świątyni. Ma ono związek z wyzwoleniem Narodu Wybranego z niewoli egipskiej. Na pamiątkę tego wydarzenia Żydzi w czterdziestym dniu od narodzenia dziecka składali je w świątyni Jerozolimskiej na ręce kapłana, po czym wykupywali je za symboliczną kwotę. Jednocześnie następował wówczas obrzęd oczyszczenia matki dziecka, polegający na złożeniu przez nią ofiary w postaci baranka, pary synogarlic albo dwóch młodych gołębi. Dlatego też w Polsce w tym dniu obchodzi się święto Matki Boskiej Gromnicznej.

W jaki sposób święcona jest gromnica?

Świeca gromnica święci się przed mszą. Kapłan odmawia wówczas pięć modlitw tłumaczących symbolikę tych świec. Następnie skrapia je wodą święconą, okadza i z powrotem wręcza wiernym. Wierni śpiewają wówczas kantyk Symeona oraz antyfonę „Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel?” („Światłość na objawienie narodom i chwałę ludu izraelskiego”?). Następnie odmawia się krótką modlitwę. Po niej odbywa się procesja, podczas której wierni z szacunkiem obnoszą poświęcone gromnice.

Comments are closed.