Kielich mszalny – ważne naczynie liturgiczne

W trakcie każdej Mszy Świętej wykorzystuje się różne naczynia i przedmioty liturgiczne z https://www.meritohurt.pl/artykuly-liturgiczne/naczynia-liturgiczne.html . Do podstawowych należą kielich liturgiczny oraz patena. W kielichu podczas Mszy znajduje się symbolicznie krew Chrystusa. Wygląd oraz materiał, z jakiego kielichy były wykonywane przez wieki się zmieniał.

Kielich mszalny i jego historia


Kielichy mszalne używane są podczas mszy niemal od początku chrześcijaństwa. W tamtych jednak czasach nie obowiązywały jeszcze żadne zasady co do wyglądu kielicha. Podobnie było w kwestii materiału, z którego miał być wykonany. To co charakteryzowało pierwsze kielichy mszalne to przede wszystkim to, iż były one dość duże oraz posiadały dwa uchwyty. Dopiero w późniejszych czasach zaczęto używać kielichów mniejszych o bardziej smukłym kształcie.

Naczynia liturgiczne i materiał ich wykonania


W pierwszych wiekach chrześcijaństwa kielichy mszalne najczęściej były drewniane lub ceramiczne. Dopiero po upływie pewnego czasu w Kościele zdecydowano, że kielichy mszalne, ale także i inne naczynia liturgiczne powinny być złote lub srebrne. Było to podyktowane przede wszystkim względami praktycznymi. Tego typu naczynia nie wchłaniały zawartej w nich cieczy oraz były dużo bardziej odporne na ewentualne rozbicie.

Kielichy mszalne dziś


W czasach współczesnych kielichy mszalne składają się przede wszystkim z dwóch elementów. Mowa tu o czaszy oraz trzonie. Wykonywane są najczęściej ze złota lub srebra.

Comments are closed.